Den sjuttonde december avgörs det slutligt hur kommunen ska ledas de kommande fyra åren.

Då ska kommunfullmäktige rösta fram vilka som ska sitta i alla kommunens styrelser och nämnder. Det handlar om hundratals uppdrag.

Fördelningen bygger i grunden på valresultatet, men partiernas förmåga att samarbeta och förhandla med varandra spelar också in. I år verkar det arbetet ha dragit ut på tiden.

– Vi svävar lite i ovisshet, säger valberedningens ordförande Sharad Batt (S).

Än säger han att han inte fått besked om vilka partier som är beredda att samarbeta i fördelningen av uppdrag. Han hoppas få besked på måndag när valberedningen möts.

Efter förra valet gick flera av kommunens mindre partier samman och gjorde fördelning av uppdrag – det var Socialisterna, VDM, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna. Det är oklart om något liknande är på gång i år:

– Vi kan inte ge något besked förrän efter måndag. Det har varit diskussioner åt många håll, säger till exempel vänsterpartisten Mariann Gustafsson.

Moderaten Harald Hjalmarsson har tidigare talat om ett tätare samarbete mellan M, Liberalerna, Kristdemokraterna och Westervikspartiet.

– Vi har haft diskussioner, och vi kommer nog att ha ett samarbete men jag vet inte om det blir någon teknisk samverkan.

Han säger att det börjar bli bråttom att fastställa vilken fördelning av poster partierna ska få.

– Det interna arbetet i partierna med att tillsätta uppdragen är inget som går på någon vecka.

Han tar de tyngre politiska uppdragen som exempel. Om det politiska arbetet innebär att man med jämna mellanrum måste delta i heldagsmöten krävs det både godkännande från familj och rådgivare.

Varför har det dragit ut på tiden? Jobbar inte valberedningen tillräckligt snabbt?

– Jag vill inte peka ut någon. Det är nog framförallt det komplicerade politiska läget som bidrar. Har man inte kunnat räkna tidigare så har man fått lära sig det i höst, säger Harald Hjalmarsson.

Även centerpartisten Conny Tyrberg beskriver ett väldigt komplicerat politiskt läge.

– Just nu vet vi inte hur den politiska kartan ser ut, säger han till oss.

I en intervju med sajten Dagens Västervik lät han ännu mer tveksam när han kommenterade det politiska läget efter det turbulenta kommunfullmäktige mötet för några veckor sedan. På en fråga om partiet var berett att bryta samarbetet med S och MP svarar han: "Jag har inga kommentarer till det. Jag passar den frågan."

Det låter som att ni överväger att byta sida...

– Det var inte meningen att uttalandet ska tolkas på det sättet, svarar han till VT, och säger att samarbetet med S och MP står fast: "Det är inget annat sagt."