I går kunde vi berätta att regeringen sagt ja till att Kriminalvården får teckna 25-årigt hyresavtal med Gertrudsviks Fastighets AB.

Det innebär att man nu kan gå vidare med planerna på en kapacitetsutökning för Anstalten Västervik Norra med 50 nya platser. Dessutom ska ett nytt kök byggas liksom utrymmen för utbildning och rehabiliteringsprogram.

Utbyggnaden innebär förstås att flera arbetstillfällen kommer att skapas under de kommande åren. Fler kriminalvårdare behöver anställas, men också fler lärare och sjuksköterskor.

Artikelbild

| September månad är planerad byggstart. Många gläds åt att utbyggnadsarbetet nu kan komma igång. Längst bak från vänster: Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Anders Björlin, kommundirektör, Per Karlsson, platschef på Gertrudsvik, Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C) och Åsa Lindberg, chef Anstalten Västervik Norra.

– Vi kommer att behöva utöka när det gäller i stort sett alla yrkeskategorier, säger Åsa Lindberg, chef för Anstalten Västervik Norra.

Men hur många nya tjänster det kan bli fråga om när utbyggnaden är klar är för tidigt att sia om, menar hon. Men ser man till antalet kriminalvårdare bör det röra sig om 10-15 stycken bara i den kategorin.

Per Karlsson, platschef på Gertrudsvik, berättar att bolaget satsar 400 miljoner kronor på om- och utbyggnaden.

– Arbetet kommer att pågå under en fyraårsperiod, och vi kommer att bygga strategiskt i etapper.

Artikelbild

Än är det inte helt klart i vilken ände man börjar. Det är ett beslut som tas i samråd med Kriminalvården.

I veckan reser Per Karlsson till Stockholm för att få kontraktet påskrivet. Sedan kan arbetet med projektering och upphandling komma i gång.

I möjligaste mån hoppas han kunna anlita lokala entreprenörer.

– Förra gången vi renoverade och byggde på anstalten, för 10-15 år sedan, kunde vi anlita lokala entreprenörer till allt utom säkerheten, säger han.