Västervik miljö och energi förser nära 9 300 abonnenter med rent vatten varje dag. Huvudvattentäkten i dag är sjön Hjorten, en dryg mil utanför Västervik. Men sjön står inför stora utmaningar med tanke på närheten till flygplats och motorväg, algblomning och så kallad brunifiering. De senaste årens trend kring vattennivå är klart nedåtgående med bevattningsförbud som resultat. 2017 tog Västervik miljö och energi fram en ny vattenförsörjningsplan där en ny huvudvattentäkt diskuterades. Nu har man påbörjat provpumpning vid en ny vattentäkt belägen mellan Edsbruk och Helgenäs. Allt för att säkra vattenförsörjningen för många år framöver.

– Det handlar om att vi just nu tittar på att tillskapa en ny huvudvattentäkt för kommunen. Vid ett område i kommunens norra delar finns en ganska så mäktig grusförekomst i marken. Där håller vi nu på att prospekteringsborra, säger Ruben Öberg, va-chef på Västervik miljö och energi.

– Det betyder att vi helt enkelt undersöker förutsättningarna för att tillskapa en bra råvattentäkt för att försörja Västerviks kommun i flera generationer framåt, fortsätter han.

Artikelbild

| Ruben Öberg, va-chef på Västervik miljö och energi.

Provpumpningen har pågått i några dagar och kommer att pågå i minst 12 månader framöver. Därefter kommer vattnet att analyseras löpande.

Hur är vattennivån i Hjorten?

– Den är okej kan man säga. Fast vi vill ju gärna att det kommer mer nederbörd under vintern och våren så att vi säkerställa vattenproduktionen för nästkommande period.