Det är en och samma privatperson som kommit med båda förslagen. I det ena fallet föreslås en ny förskola, och i det andra att kommunen anställer dagmammor.

Förslagställaren skriver att barnantalet ökar stadigt i Ankarsrum, samtidigt säger hon att den 40 år gamla förskolan är i behov av en renovering.

Hennes förslag till långsiktig lösning är en helt ny förskola.

Eftersom det skulle dröja innan en ny förskola kan vara på plats föreslår hon att kommunen ökar kapaciteten i barnomsorgen i Ankarsrum med minst tre dagmammor.

– Trycket på förskolan Linden skulle minska, skriver hon, och hävdar att kommunen gjort överinskrivningar på förskoleavdelningarna. Barngrupperna är större än Skolverkets riktlinjer.

Barn- och utbildningsnämnden säger dock nej. Man hävdar att efter att den nya paviljongen vid förskolan på Linden kommit på plats så finns det tillräcklig kapacitet.

– Skolverkets rekommendationer är ett riktmärke och bygger inte på antalet inskrivna barn utan på hur många som vistas där samtidigt, säger Magnus Bengtsson, förvaltningschef.