– Är det något vi är eniga om så är det det här, sade nämndens ordförande Ulf Jonsson (S).

Som vi berättade igår så vill ägaren till huset få tillåtelse att använda det som bostad. I dag är det godkänt för fritidsverksamhet.

Till stöd presenterade ägaren, och en konsult, en historik som gör gällande att när tomten bebyggdes en gång i tiden var det för bostadsändamål, och att fastigheten inte varit tillgänglig allemansrättlsig på länge. De menar att då är den lagliga grunden för att vägra att tillåta bostad svag.

– Deras presentation bygger i mycket på samma uppgifter som vi presenterade i en egen utredning för några år sedan. Det är bara att vi drar olika slutsatser, säger förvaltningschefen Ola Karlsson.

Han säger att han känner sig trygg med att förvaltningen tolkat lagen rätt.

– Ett flygfoto från 1939 visar att det då bara fanns en byggnad på platsen. Ett båthus som tillhörde roddklubben. Det är länge sedan det fanns någon bostad. Det har inte funnits det sedan strandskyddslagen infördes.

Moderaten Ingvar Ahlström lägger till att huset ändå kan användas.

– För det som det är avsett för: Uthyrningsverksamhet och kafé.

Om beslutet överklagas så blir det länsstyrelsen som får pröva lagligheten i beslutet. Sedan tidigare finns flera överklagade beslut som rör huset i olika rättsliga instanser som väntar på beslut.