Bruket av tobak har minskat sedan 1980-talet men så kallad daglig rökning är fortfarande den levnadsvana som bidrar till att skapa mest ohälsa i landet. Det skriver Region Kalmar län angående tobaksanvändning och hälsa.

Regionen har målet att länet ska vara tobaksfritt år 2025.

Sedan tidigare finns Tobaksfri duo och Tobaksfri Utmaning, som är två projekt som riktar sig till högstadieskolor och gymnasieskolor. Alla skolor i länet är med.

Målet för dessa två insatser är att länets nior ska vara tobaksfria nästa år, 2020.

Regionen gör regelbundna uppföljningar och där kan man se att bruket minskat från 2012 och framåt. 2012 angav åtta procent att de rökte regelbundet. Sedan dess har den andelen blivit mindre, 2015 till 2017 svarade tre procent att de rökte regelbundet. 2018 ändrades frågan och 86 procent av eleverna på högstadiet uppgav att de var tobaksfria, vilket också innefattar snus.

– Det ser ganska bra ut och jag tycker att vi är på god väg. Det har sjunkit i länet men även i landet. Användandet minskar nationellt, det kan vi tydligt se, säger Marie Tigerryd som är folkhälsoutvecklare i Region Kalmar län.

Anser du att målet är realistiskt, kan man uppnå 100 procent, tror du?

– Det är ett politiskt satt mål, det är egentligen en fråga för politiken.

– Det är viktigt att vi fortsätter sträva mot målet tillsammans med kommunerna. Vi hoppas på att målet ska gå att nå, säger Marie Tigerryd.