Det är en förbättring mot prognosen efter mars månad med 68 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande från Region Kalmar län. Men samtidigt som intäkterna förbättrats med 84 miljoner har förvaltningarnas kostnader också ökat med 16,8 miljoner.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, under vilket de tre sjukhusen ligger, beräknas förbruka 321 miljoner kronor mer än budget. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott, primärvårdsförvaltningen med drygt 37 miljoner och psykiatrin med 5,3 miljoner.

I delårsrapporten konstateras att de aktiviteter som pågår för att dämpa kostnadsutvecklingen behöver förstärkas. Förutom att det råder stor restriktivitet inom flera områden är det fokus bland annat på att minska bolagsbemanningen, se över schemaläggningen samt att arbeta med en modell för resurstilldelningen på sjukhusen.