Västerviksbon har under sin anställning begärt skattefria traktamenten för över hundra tjänsteresor. Enligt Skatteverket är huvudregeln att ersättning som betalas ut från arbetsgivaren är skattepliktig. Om ett traktamente ska vara skattefritt måste den anställde ha övernattat minst en natt samt rest längre än fem mil, men arbetsgivaren har ingen information om tjänsteresornas destination eller längd.

Hen har också haft tillgång till bil genom arbetet, så kallad bilförmån, men har i deklarationen endast redovisat bilförmån för ett halvår. Dessutom har Västerviksbon inte angett att bilen hade extrautrustning, vilket är något som ska tas med i deklarationen. Arbetsgivaren har också betalat för drivmedel, men detta finns inte heller med i deklarationen.

Därför har Skatteverket beslutat att Västerviksbon ska upptaxeras med drygt 55 000 kronor. Hen ska också betala ett skattetillägg, vilket innebär att hen ska betala ytterligare 40 procent av 55 000 kronor, vilket motsvarar cirka 22 000 kronor.