Partiets gruppledare Jenny Svensson skriver att det är positivt med ideellt engagemang. Hon lyfter fram att det skapa samhörighet och delaktighet.

Däremot tycker hon att problem uppstår när kommun och stat lägger över för stort ansvar på ideella krafter.

I motionen beskriver hon det arbete som bedrivs ideellt i hemorten Överum. Intresseföreningen arbetade för att få en bensinmack till orten, den arrangerar en årlig hantverksmässa och håller två vandringslder öppna. Problemet skriver hon är att många föreningar är beroende av några få eldsjälar, och i många fall blir de aktiva äldre samtidigt som det inte fylls på med yngre deltagare.

"Så här ser det ut i varje ort och by", skriver hon.

Därför vill hon att kommunen utreder behovet av utökad skötsel och underhåll av allmänna områden utanför centralorten.

– Min motion är absolut inte riktad mot centralorten. Det handlar istället om att så som det ser ut i Västervik ska det kunna se ut i övriga kommunen. Jag är positiv till ideellt arbete. Vad jag vill är att man tittar på vem som ska sköta allmänna områden, säger hon till oss.