Det berättar Mariette Fröberg som är vice ordförande i Väv, föreningen som bildades i kölvattnet av det som kom att kallas äldreuppropet i Västervik.

Egna erfarenheter av brister i äldrevården gjorde att Mariette Fröberg anslöt sig.

Hon berättar att föreläsningarna kommer att äga rum den 16-17 september i Västerviks teater och konferens, Bryggaren, tack vare sponsring från lokala företag. Kommunen står å sin sida för lokalen.

Alla som på något sätt arbetar med gamla har bjudits in, som vårdbiträden, arbetsterapeuter och undersköterskor liksom läkare, enhetschefer och kostpersonal.

– Samtliga gruppledare för de politiska partierna har också fått en särskild inbjudan, säger Mariette Fröberg.

Yngve Gustafson är senior professor i geriatrik vid Umeå universitet och han är en av två inbjudna talare.

– Han är en av de främsta experterna på området och han kommer hit trots att han har ett späckat program.

Den andra talaren är Jane Lindell Ljunggren som sedan 25 år driver det prisade demensboendet Hattstugan på Gotland.

– Vi vill inte bara peka på det som är fel. Vi hoppas att Jane Lindell Ljunggrens besök kan fungera som en inspirationskälla för alla som arbetar i äldreomsorgen. Även om det behövs mer resurser till vården handlar inte allt om pengar. Det handlar också om attityd och kunskap, menar Mariette Fröberg.

Therese Ringdahl Nilsson, ordförande i Väv, berättar att ett stormöte planeras till årsskiftet.

– Vi har ju alldeles nyligen kommit igång med föreningen och hoppas på att fler ska vilja engagera sig aktivt. Styrelsen består i dag av sex personer, vilket är ganska lagom. Men eftersom vi arbetar med det här ideellt skulle jag önska att vi blev fler som kunde avlasta varandra i arbetet och fördjupa oss i olika frågor. I Facebookgruppen är vi cirka 700 medlemmar nu.

Therese Ringdahl avslöjar vidare att hon har en vision om att driva ett eget äldreboende i framtiden.

– I höst planerar vi för ett studiebesök just på Hattstugan på Gotland.

– Det finns ju framgångsrika koncept och exempel, och Hattstugan är ett av dem. De har uppmärksammats både för sin goda omvårdnad om de gamla och för att de representerar en frisk arbetsplats där personalen mår bra.