Anstaltschefen Åsa Lindberg har inte någon klar idé om varför röstantalet ökat. Men klart är i alla fall att 78 personer röstade på anstalten 2014. I årets val är motsvarande siffra 178 röster, en kraftig ökning med andra ord.

– I år gick vi ut tydligare med ett erbjudande om att hjälpa till med att ordna med de intagnas röstkort. Det kan vara en del av förklaringen, att vi hjälpte till med det i större utsträckning. Samtidigt upplever jag att fler varit intresserade den här valet.

Hon säger också att det verkar som att röstdeltagandet varit större i år överhuvudtaget bland intagna på landets fängelser.

– Jag vet också att man utökade tiden som man kunder rösta den dagen på grund av det höga intresset.

Västerviks kommun ordnar med röstningen på anstalten. Andrea Brändström var ansvarig för bland annat det.

– Intresset var jättestort. Men valdeltagandet i övrigt ökade ju under det här valet så det kan ju hänga ihop med det. Vi gjorde precis som vi brukar göra och ändrade inget till det här årets val så det har inte påverkat deltagandet, säger Andrea Brändström.