Politiker och tjänstemän träffades en hel dag för att starta idéarbetet. Under dagen arbetade deltagarna i grupper samt lyssnade på föredrag. I höst fortsätter arbetet med att ta fram en ny folkhälsostrategi för kommunen.

– Vi utgick från de nationella folkhälsomålen och pratade bland annat om skydds- och riskfaktorer. Vad kan man göra för att undvika och underlätta för olika grupper och individer, säger Christian Svensson, folkhälso- och klimatplanerare på Västerviks kommun.

I april i år lämnade regeringen en proposition som bland annat innebär att de tidigare elva folkhälsomålen föreslås omvandlas till åtta och det är de åtta nyligen framtagna målområdena som Västerviks kommun utgick från i diskussionerna. De berör barndom, kunskap och utbildning, arbete och arbetsmiljö, försörjnings, boende, levnadsvanor, inflytande och delaktighet samt en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Artikelbild

| Christian Svensson, Västerviks kommuns folkhälso- och klimatplanerare, ledde Folkhälsodagen.

– Värt att nämna är att alla förvaltningar redan nu gör mycket, men nu ska vi även hitta synergieffekter och det är viktigt att alla känner sig ansvariga för sin del. Vi börjar med att jobba inom kommunen men kopplingen mellan kommun, landsting och andra organisationer är också viktig, säger Christian Svensson som gärna tar emot förslag och funderingar från Västerviks kommuninvånare.

De senaste åren har det inte funnits någon aktuell folkhälsoplan i kommunen. Den förra togs fram i december 2011 och var giltig mellan åren 2012 och 2015.

Mona Wiman, som arbetar som skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, var en av deltagarna under folkhälsodagen. Hon lyfte fram att det är angeläget att satsa på barn och ungdomar.

– Jag tryckte på att det är viktigt att det finns elevhälsa i skolan. Vi jobbar mycket hälsofrämjande och förebyggande på skolorna. Barn och ungdomar är mycket mer medvetna i dag, men det är exempelvis inte säkert att de äter rätt ändå, säger Mona Wiman och lyfter fram att många skolor redan i dag erbjuder pulspass till sina elever.

Artikelbild

| Centerpartisten Conny Tyrberg och kommunens kulturchef Maria Rudbo var två av deltagarna.

Linnea Östberg, intendent på några av kommunens skolor, håller med om att det är viktigt att satsa på barn och ungdomar.

– Fysisk aktivitet i skolan är viktigt, det gör det lättare för eleverna att orka med skoldagen. Satsningar i skolan har stor betydelse för framtiden, säger Linnea Östberg som är nöjd med folkhälsodagen.

– Jag hoppas att det här inte blir något temporärt utan att kommunens folkhälsosatsning fortsätter att vara en fråga med hög prioritet.