– Vi har fått vänta lite längre än vanligt på besked, efter den nya regeringsbildningen, men den som väntar på något gott..., säger Kerstin Rollsjö, koordinator på kulturenheten i Västervik.

Kommunen får nu 700 000 kronor av Socialstyrelsen, som ska delas ut för gratis sommarlovsaktiviteter och kriterierna är: "Aktiviteterna ska möjliggöra möten över sociala gränser, ge deltagarna stimulans och personlig utveckling, se till att både pojkar och flickor deltar, främja integration och att se till att alla barn och unga behandlas lika både gällande tillgänglighet och deltagande".

– Man ansöker via Västervik kommuns hemsida och den här gången är ansökningstiden något kortare, eftersom vi fick beskedet om att vi får pengarna så sent. Senast den 29 april måste ansökningarna vara inne, säger Kerstin Rollsjö.

Besked om man har blivit beviljad några pengar kommer sedan den 8 maj.

Förra året fick kommunen in ansökningar för ungefär den dubbla summan de blivit beviljade, så alla kunde inte få något bidrag.

– Vi försöker att fördela pengarna så att de ska gå till olika slags aktiviteter och försöker se till att hela kommunen får ta del av det, inte bara centralorten.

Bland de verksamheter som fick pengar förra året finns både idrottsföreningar, kulturföreningar, bibliotek och museer.

– Det ordnades också resor till både Kolmården och Liseberg. Det är bra att komma utanför kommunen också ibland, säger Kerstin Rollsjö.