Under sensommaren får Västerviks kommun en egen konstfestival, BANK! Västervik street art festival. Den genomförs av kulturenheten på Västerviks kommun med ekonomiskt bidrag från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Albin Wiberg är projektledare för den veckolånga festivalen.

– Det är en idé som kommer från kulturenheten från början. De har gjort en förstudie, med stöd från Sparbanksstiftelsen, som ligger till grund för hela projektet.

– Bland annat har man vänt sig till fastighetsägarna i centrum och fått ett väldigt positivt gensvar.

Det ska ske mycket under veckan med fokus på barn och ungdomar, men det som kommer bli mest bestående är offentliga konstverk på husväggar. Meningen är att erkända konstnärer ska paras ihop med varsin vägg på fastigheter i centrala Västervik, efter att ha kommit överrens med fastighetsägaren.

I centrala Västervik finns många stora väggar som kan passa, konstaterar Albin Wiberg.

– Det är ett antal byggnader som är aktuella i nuläget, men som alltid när det gäller offentlig konst måste Miljö- och byggnadsnämnden samt stadsarkitekten gilla idén och tycka till om väggar och annat innan man kan gå vidare, och vi ska träffa dem och presentera projektet i nästa vecka, säger Albin Wiberg.

Det handlar om att göra helt nya och i många fall monumentala väggmålningar som mäter i alla fall tio gånger fem meter, säger Wiberg. Sådana finns redan i dag på sina platser i staden, men de börjar bli gamla.

– De som finns i dag var jag med och gjorde i början av 90-talet i form av elev på estetinriktningen på gymnasiet. Det här handlar om helt nya målningar, med en helt annan kvalitet, gjorda av internationellt erkända street art-konstnärer.

Om allt faller väl ut och Sparbanksstiftelsen är beredd att skjuta till medel är meningen att festivalen ska bli årligen återkommande. Då går turen till andra orter i kommunen.

Som förebild för festivalen har man bland annat festivalen No limit i Borås.

– Det är ett bra exempel på hur en sådan här festival kan lyfta en hel stadsmiljö. Det blir massor av aktiviteter hela veckan.

En miljon kronor finns avsatta för projektet, och den 27 februari ordnas idédialog på Stadsbiblioteket i Västervik. Då vill man bolla idéer från allmänheten, men också få in tips och tankar på vad man mer kan göra under veckan.

– Vi hoppas ju att det här ska locka kreativa i alla åldrar att delta själva. Vi vill att man ska kunna utveckla sin egen uttrycksform och att många samtidigt ska få upp ögonen för street art som konstform.