I båda fallen har detaljplanerna ändrats.

I Gertrudsvik tillåter man att tre trädhus byggs i ekar i närheten av sjön maren. Planen tillåter även en mindre servicebyggnad.

I Gamleby hade den gamla detaljplanen för campingplatsen blivit omodern. Den var skriven för traditionell camping med tält och husvagnar. Med tiden har det blivit populärt att ställa upp större husvagnar, så kallade villavagnar, under längre tid på samma plats. Problemet är att långtidsuppställning av en husvagn kan klassas som byggnad, och att de då kan ses som svartbyggen.

Den nya planen tillåter villavagnarna, och tillåter även att vagnarna ansluts till vatten och avlopp.