Det menar Christer Markskog, ungdomshandledare och projektledare för Samverkan Västervik Unga.

Projektet – som initierats av Arbetsförmedlingen och Västerviks kommun – startade i december 2018. Och efter ett drygt halvår har det blivit dags för en första utvärdering.

– Initiativet har mottagits väl, både av ungdomarna själva och av våra samarbetspartners, säger Christer Markskog.

Artikelbild

| Just nu deltar 17 ungdomar i projektet som pågår till och med den sista november 2020. – Vi hoppas att fler ungdomar i målgruppen kontaktar oss, säger Christer Markskog (längst till höger). Love Asp och Hampus Gustafsson är två av dem som redan deltar.

Själv har han arbetat med ungdomar i 35 års tid, bland annat som lärare på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vi träffas i ett fikarum på Knutpunkten i Västervik. Med finns Hampus Gustafsson, Love Asp och Tobias Andersson som alla hör till den målgrupp som projektet riktar sig till.

Hampus beskriver att han suttit inomhus mycket och att han haft svårt att veta vilken typ av yrke och studier som skulle kunna passa honom.

– Jag har mest suttit vid datorn och spelat. Christer har bokstavligt talat kommit och hämtat mig hemma vid dörren, berättar han.

Tillsammans har de utarbetat en plan och i höst väntar studier på Komvux för Hampus.

Och det är detta som är själva kärnan och syftet med projektet. Samverkan Västervik Unga riktar sig till unga vuxna i åldern 20-25 år som befinner sig utanför både studier och arbetsliv.

Ofta bor de kvar hemma och försörjs av föräldrarna.

Syftet är att på olika sätt stödja och hjälpa dem och rusta dem för arbetslivet. En individuell plan utarbetas för var och en.

– Kommunen har ju aktivitetsansvar för ungdomar som inte går gymnasiet och som inte fyllt 20 år men de som passerat 20-strecket och inte anmält sig hos arbetsförmedlingen kan lätt hamna utanför radarn, beskriver Christer Markskog.

– Det här är ju en möjlighet både att förhindra framtida utanförskap och att möta framtidens arbetskraftsbehov.

De första månaderna har mycket handlat om att på olika sätt, och via olika forum, sprida information om projektet för att nå ungdomarna i målgruppen, förklarar han.

 

– Inom kort skickas 1700 vykort ut till alla ungdomar i kommunen i åldersgruppen 20 till och med 25 år. Av dessa tror vi att ett 60-tal tillhör målgruppen för projektet.

Ett bra verktyg i arbetet med projektet är en digital mötesplats via Discord, en app som ofta används för spelgemenskaper.

Tobias Andersson ansvarar för att hålla den igång:

– Här kan man chatta och hitta all möjlig information som kan vara till hjälp, förklarar han.