Per Karlsson, platschef, visar in i ett sammanträdesrum på områdeskontoret. Mitt i rummet, över ett flera meter långt bord, ligger en mängd ritningar och kartor utspridda, några har åtskilliga år på nacken andra är alldeles nyritade. Den kreativa "röran" vittnar om såväl långsiktiga planer och visioner som mer konkreta projekt som ligger närmre i tiden.

Nyligen berättade vi om den förestående utbyggnaden av fängelset, Anstalten Västervik Norra. En utbyggnad som hyresvärden, Gertrudsvik Sjöstad, står för tack vare att ett 25-årigt hyreskontrakt kommit på pränt.

Men det är inte det enda som ska ske på området under de närmsta åren.

Artikelbild

| Här planeras för 70 nya tomterna.

– Enligt kommunens budget kommer en förlängning av Forellvägen, som ansluter till Gertrudsviksområdet, att genomföras under 2020. Och när det arbetet kommer i gång ska vi förbereda infrastruktur för 70 nya villatomter, framför allt i det intilliggande skogspartiet men några av tomterna kommer även att iordningställas på andra sidan Målserumsvägen efter äppelträdgården, berättar Per Karlsson.

Han räknar med att försäljningen av tomterna kan komma igång senast under 2021.

För närvarande byggs 12 nya bostadsrätter, i en sluttning ner mot Maren. Och ytterligare 24 bostadsrätter ska byggas vid Reimersholm och Stensveden med planerad byggstart nästa år.

Två andra planer som Per Karlsson är fast besluten att försöka realisera är dels bygget av ett äldreboende på Gertrudsvik och en ny stor förskola.

Artikelbild

| Per Karlsson är fast besluten att ett äldreboende ska byggas på Gertrudsvik. Inom kort träffar han kommunstyrelsens ordförande för att prata om sina planer. Ritningen är skapad av arkitekt Bertil Dolk.

– Det finns behov av båda delarna, menar han.

Vad gäller äldreboendet är ritningen, skapad av arkitekt Bertil Dolk, helt klar.

Artikelbild

| Här kan en ny stor förskola byggas.

– Vi skulle kunna förverkliga detta utan dröjsmål.

Inom kort träffar Per Karlsson kommunstyrelsens ordförande för att prata om sina planer.