Skatteverket öppnar i år, från 16 april till 2 maj, brevlådor på ett 60-tal platser för att underlätta för den som vill lämna pappersdeklaration. Västervik är en av de orterna.

– Brevlådorna togs bort 2017, men många försöker ändå pula in sina pappersdeklarationer i dörrspringor och liknande, säger Anna Sjöberg på Skatteverket.

– Nära 90 procent av alla privatpersoner deklarerar digitalt och de flesta pappersdeklaranter postar sin deklaration.

Myndigheten känner nu att man måste vara lyhörd. Inlämning via dörrspringor är långt i från säker. Nu blir det brevlådor två veckor före sista inlämningsdag.