I ett brev till redaktionen skriver Leif Svensson om hur de senaste torrsomrarna har drabbat insekterna, då mängden blommor har minskat.

– Många bygger insektshotell eller skaffar bin och blir biodlare. Det är bra, men det hjälper inte om det inte finns blommor till våra insekter.

Med utgångspunkt från sin egen trädgård, tipsar han om hur man kan hjälpa insekterna. Steg ett är att se till så att det alltid finns något som blommar.

Olika slags sälg är värdefulla under tidig vår, liksom blommande lökväxter som krokus och scilla.

Längre fram uppskattas bärbuskar och fruktträd av många pollinerare, liksom maskrosor och kryddväxter. Björnbär har den fördelen att det kommer nya blommor långt in på hösten, vilket lockar många insekter.

Kärleksört och höstaster är också viktiga, eftersom de blommar sent på hösten, när det inte finns så mycket annat kvar i blomväg.

Leif Svensson använder sin trädgård både till grönsaker som han själv ska äta och blommor till insekterna.

– Det är bara en liten tomt på 700 kvadratmeter, men den räcker till oss allihop.

Även om han är biodlare, tycker han att alla insekter är intressanta och vill hjälpa dem, och därmed även de fåglar som lever av dem.

– Varje gång jag ser en fluga eller en fjäril, känner jag att jag är med och bidrar.

Har man ingen trädgård, tycker han att man kan ägna sig åt civil olydnad och strö ut blomfrön i "någon lämplig rabatt".

Får man verkligen göra så?

– Varför skulle man inte kunna göra det, lika väl som att kasta fimpar. Det här är ju bättre, säger han.

Linda Strand är ordförande för Sveriges Entomologiska Förening. När det gäller oron för insekterna, tycker hon inte att man ska överdriva, men inte heller luta sig tillbaka. Klimatförändringar, bekämpningsmedel och ändrad markanvändning är sådant som påverkar insekterna. Ekologiskt jordbruk är viktigt, för insekternas skull, men också för oss.

Hon efterlyser mer forskning om insekter och tycker att det är oroväckande att entomologi nästan inte finns som ett ämne på universiteten längre.

Precis som Leif, lyfter Linda också fram vad man som privatperson kan göra för att hjälpa insekterna, med växter som blommar över hela säsongen. En enda kruka oregano som blommar på balkongen kan göra stor skillad för de insekter som hittar den.

– Den lilla insatsen, som var och en kan göra, är väldigt betydelsefull.