I höst leder han en studiecirkel i ABF:s regi som just handlar om olika aspekter av döden.

– Jag såg ett inslag på tv som handlade om en grupp pensionärer som besökte ett krematorium. Det fick mig att börja fundera på om man inte skulle kunna dra ihop en grupp där man har möjlighet att i cirkelform diskutera frågor som hör döden till, säger han.

De första reaktionerna från omgivningen blev: "Nej, usch, sådant är det väl ingen som vill prata om". Men sedan när han presenterade idén på ett möte med pensionärsorganisationen PRO var det flera personer som anmälde sitt intresse direkt.

– I dagsläget har vi 19 anmälda, vilket innebär att det blir minst två grupper. Det är viktigt att grupperna inte blir för stora eftersom tanken är att det ska finnas utrymme för samtal och diskussioner.

De första cirkelträffarna kommer att ske i månadsskiftet augusti/september i ABF:s nyrenoverade lokaler mitt emot Stadshotellet, på Storgatan.

– Jag ska träffa ABF:s verksamhetsutvecklare i slutet av veckan och då är det meningen att vi ska spika alla detaljer.

Så, vad kommer då kursen att innehålla?

Bengt Åke Nyström berättar att man får besök av Fonus som bland annat ska berätta om det vita arkivet som är till hjälp för de efterlevande men också gör det möjligt för en själv att påverka hur den egna begravning kommer att bli. Vidare planeras för besök i ett kapell. Det blir också tillfälle att prata om sådant som arv och testamente, bland annat.