– Det är inte så många besökare på gudstjänster under perioden mellan jul och påsk, säger kyrkoherde Hans Wennström i Norra Tjust pastorat.

– När vi flyttar in i de varma församlingshemmen blir det dessutom intimare, då man kan sitta närmare varandra.

Det handlar om stora uppvärmningskostnader kyrkan kan spara in just nu, när det är riktigt kallt. Men man tänker även på att skona miljön.

– Ta till exempel Västra Eds kyrka. Den värms upp med oljeeldning. Ska vi då damma på för fullt med oljebrännaren för en handfull gudstjänstbesökare?

– Det kan kosta 3 000 kronor för en enda gudstjänst eftersom vi måste börja värma upp kyrkan under lång tid innan, säger Hans Wennström.

Norra Tjust pastorat har åtta kyrkor. Flera av dem "bommar nu igen" den kallaste vinterperioden, och kör på bara underhållsvärme.

Kyrkorna i Dalhem och Överum flyttar gudstjänsterna till församlingshemmen, och Odensvi kyrka flyttar gudstjänsterna till föreningshuset Odenskans i närheten.

– Gamla kyrkor är ju inte speciellt energisnåla. De är dåligt isolerade och läcker ut mycket värme. Det kan ibland vara stora springor i de gamla dörrarna, vilket i och för sig innebär liten risk för mögel och en mycket god ventilation, säger kyrkoherde Hans Wennström.

Samtidigt betonar han att kyrkorna ändå hålls öppna vid vissa bokningar.

– Om någon önskar ha en vigsel, barndop eller begravning så öppnar och värmer vi givetvis upp kyrkan.