Planen har varit ute på granskning de senaste veckorna.

Bebyggelsen kring Fiskartorpet, som ligger på den östra sidan av Gränsö, är i dag främst fritidshus. Med den nuvarande planen från 60-talet är möjligheterna att utveckla tomterna, och till exempel bygga till garage, carport eller andra komplementbyggnader begränsade. Det råder byggförbud på stora delar om tomterna. Syftet med den nya planen är att förbättra byggmöjligheterna.

Flera grannar är ändå inte nöjda med planförslaget. Anledningen är att det skrivs in ett förbud mot att dela tomterna i framtiden.

En av dem föreslår istället att man skriver in att tomterna ska vara minst 1200 kvadratmeter stora för att förhindra att området blir överexploaterat.