Det var när en risk- och konsekvensanalys gjordes tidigare i våras, inför att Komvux och SFI ska flytta in i gymnasiets lokaler, som farhågor som rörde tryggheten på gymnasiet kom fram. I analysen där skolledning, fackförbund och räddningstjänsten deltagit nämndes bland annat hedersproblematik, och att det kan bli lättare för obehöriga vuxna att vistas på skolan.

I analysen görs en klassning i en färgskala. Flera problem rödmarkerades – det betyder att risken för allvarliga problem är hög och åtgärder krävs.

I en interpellation frågade moderaten Jon Sjölander barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund (S) om det var lämpligt att genomföra flytten, och vilka åtgärder man i så fall vidtog för att garantera tryggheten på gymnasiet.

– Det pågår ett arbete med att ta fram handlingsplaner. Det har redan arrangerats en utbildning om hot, våld och säkerhet. Skolledningen överväger också att anställa en skolvärd som ska arbeta med att skapa goda relationer på skolan, och ha en överblick på rörelser i skolans lokaler.

Flera oppositionspolitiker var inte nöjda. Bland annat ansattes Marcus Fridlund för att han fått se analysen utan att rapportera vidare till barn- och utbildningsnämnden.

– Kan vi lita på Fridlund, undrade Jon Sjölander (M).

Marcus Fridlund försvarade sig med att det han fått se var ett arbetsmaterial under bearbetning. Han hävdade att det hade varit oansvarigt av honom att sprida materialet vidare innan arbetet var klart.

Barn- och utbildningsnämndens förste vice ordförande Anette Thorstensson (C) markerade förtroende för Fridlund, men blev själv attackerad av nämndens andre vice ordförande Elin Landerdahl (M). Enligt Landerdahl ska Thorstensson blivit ”rasande” när hon först fick höra talas om problemen, och att Fridlund inte informerat henne. Det förnekades av Thorstensson.

Kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén uppmanade under debatten deltagarna till att debattera sak, och inte person.

Flera politiker från den rödgröna koalitionen tryckte på att man i vanliga fall brukar tala om fler vuxna i skolan som något positivt. Man konstaterade också att redan i dag förekommer spionerande via olika vägar inom släkter som lever utifrån ”hedersbegrepp”.

Det fick socialisternas Johannes Regell att reagera:

- Det som behövs är inte fler vuxna i allmänhet, utan utbildad personal.

– Banan görs fri för att fler ska kunna rapportera till föräldrarna, sade Maud Ärlebrant (KD).

Eftersom det bara var en interpellationsdebatt fattades inget beslut.