Vi har tidigare skrivit om den utredning som pågår. Det är regionerna i Kalmar, Jönköping och Kronoberg som vill införskaffa en gemensam ambulanshelikopter.

Vid senaste mötet i kommunstyrelsen ställde sig politikerna bakom ett förslag om att stötta regionen i utredningsarbetet.

Kommunstyrelsens förvaltning, med stöd av Tjustfastigheter, fick dessutom i uppdrag att utarbeta en förstudie för lokalisering av ambulanshelikoptern på Västerviks flygplats i Mommehål.

– En etablering i Västervik skulle vara strategiskt värdefull ur en rad aspekter för att stärka sjukhuset och ambulanssjukvården men även vår egen räddningstjänst, skriver tjänstemännen.