Beställningen och leveransen av paviljongerna sker rekordsnabbt, med kommunala mått mätt, förklarar Marcus Fridlund (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden. De kommer att vara på plats efter sommaren på Laxen 3 i norra Västervik.

– Fördelen här är att detaljplanen redan tillåter den här typen av verksamhet, så det blir ett enkelt bygglovsförfarande, säger Marcus Fridlund.

Nu är den stora frågan var förskolan ska ha sin verksamhet fram tills dess.

– Tältet var en akutåtgärd, säger Elin Landerdahl (M), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För den tillfälliga lösningen fram till hösten har de nu två alternativ. Om resultatet på den luftmätning som gjorts visar att luften i de befintliga lokalerna är tjänlig så flyttar de tillbaks verksamheten över sommaren.

– Men jag var där och besökte förskolan och man känner ju att det luktar. Jag är tveksam till att analysen kommer visa att det är ok, säger Elin Landerdahl.

Det andra alternativet är att flytta in i tillfälliga lokaler. Där tittar kommunen på lokaler på Gertrudsviksområdet som skulle kunna fungera.

Från barn- och utbildningsnämndens sida hoppas man nu på att det som hänt ska göra att de planer som länge funnits på en ny förskola snabbas på.

– En projektering är beställd, det var den redan innan det här hände, men nu samlades presidiet för att diskutera hur vi ska kunna skynda på arbetet, säger Marcus Fridlund.