I mars 2018 vände sig nämnden till mark- och miljödomstolen för att få viten utdömda mot en företagare som tidigare haft verksamhet i Edsbruk. Man ansåg att företagaren inte städat efter sig och skickade med ett antal foton som bevis.

De aktuella bilderna togs under hösten 2017 och vintern 2018. Mark- och miljödomstolen ansåg dock inte att det varit bevisat att skräphögen varit kvar under februari och mars, eftersom snö hade fallit och dolde eventuellt skräp. Företagaren dömdes dock att betala viten för tre månader.

Nu ansöker miljö- och byggnadsnämnden hos domstolen om totalt 30 000 kronor i löpande vite för företagaren, då man menar att skräphögen ännu inte städats undan.