– Det här betyder inte att jag eller Moderaterna är emot en södra infart, men en sådan kan inte förverkligas till vilket pris som helst. Det tycks inte som att vi kan få någon medfinansiering av staten att räkna med och ensamma har vi inte råd att finansiera satsningen.

– Jag skulle vilja öppna för en ny diskussion med fokus på det som vi redan har, säger han.

Sjölander menar att det finns ett behov av att förbättra den nuvarande in- och utfarten till Västervik. Trafiken har ökat, bland annat som en följd av det nya handelsområdet som vuxit fram vid Ljungheden.

Artikelbild

| Moderaten Jon Sjölander har även funderat på om det vore möjligt att anlägga en sydlig infart som följer järnvägsspåret. ”Men det förutsätter att tågstationen flyttas”, säger han.

Ett trögt trafikflöde påverkar kommunen negativt, anser Sjölander, ”både gällande säkerhet och miljö, pendling, besökare och enskilda medborgare”.

– Kanske kan man få bukt med det tröga flödet genom att bredda in- och utfarten till vattentornet, kanske skapa dubbelfiliga vägar och rondeller?

Likaså borde infrastrukturen mot Gertrudsvik förbättras, avfarten borde komma tidigare, tycker han.

– Västervik behöver också öka sin närvaro mot den passerande trafiken på E22, kanske genom att ge plats åt en bensinstation, ett matställe och turistinformation.

Artikelbild

| Västervik behöver öka sin närvaro gentemot trafiken på E22, anser Sjölander.

– Min förhoppning är att tjänstemännen, experterna, ska ges i uppdrag att titta närmare på det här.

Jon Sjölander har nu lämnat in en motion där han just yrkar på att Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att utreda en utvecklad nuvarande infart som alternativ till en ny södra.