Arvsfonden delar varje år ut pengar till nyskapande projekt riktade till personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden har undersökt hur de beviljade stöden fördelat sig mellan Sveriges län och resultat visar att gotländska föreningar är bäst på att söka stöd. Kalmar län hamnar på plats 18 av totalt 21 län och beviljades sammanlagt 4,2 miljoner kronor till sex olika projekt under 2017.

I Västerviks kommun fick två projekt medel under 2017. Lofthammars golfklubb ansökte om stöd till sin padeltennisbana och Västerviks klätterklubb för byggandet av den nya klätterhallen i Västervik.

– När samhällsdebatten präglas av hat och splittring är föreningslivet extra viktigt för att föra människor samman och utveckla samhället i positiv riktning, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden som hoppas att fler föreningar ska ta chansen att söka projektstöd från Arvsfonden.

Artikelbild

| Loftahammars golfklubb fick stöd för att kunna bygga sin padelbana.

Arvsfonden har som mål att finansiera hundra nya projekt fram till år 2021 och prioriterar projekt som bidrar till ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning.