Den del av rapporten som mäter medicinskt resultat för kvinnosjukdom och förlossning visar gott resultat för landstinget i Kalmar län. När det gäller andel bristningar vid förlossning utan instrument och stora blödningar vid vaginal förlossning är siffrorna bland de bästa i landet. Det är en avsevärd förbättring mot resultat som redovisats under den senaste fem-tioårsperioden, skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Andra områden som visar positiva siffror i länet är: patienters och befolknings syn på vården, tillgänglighet, patientsäkerhet och ortopedi.

Ett av de områden som visar på sämre resultat är hjärtsjukvården.

– Fördelen med en rapport med öppna jämförelser är att det blir fokus på områden där vi som vårdgivare har ett förbättringsarbete att göra. Vi får aldrig slå oss till ro. Den medicinska utvecklingen går hela tiden framåt och vårt mål är att invånarna i Kalmar län ska få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård, säger Ingeborg Eriksson, i pressmeddelandet.