Överlag har antalet insjuknade och avlidna per 100 000 invånare minskat stadigt sedan 2002.

Siffrorna har inhämtats från Socialstyrelsen av Nyhetsbyrån Sirén.

Uppsala och Kronobergs län har de lägsta siffrorna medan Norrbottens län redovisar flest antal dödsfall till följd av hjärtinfarkt. I Norrbotten dör nära nog dubbelt så många invånare i hjärtinfarkt som i Uppsala.

Artikelbild

| Dödligheten i hjärtinfarkt minskar. Men i Kalmar län dör fler i akut hjärtinfarkt jämfört med riket som helhet.

Det har dels med ärftlighet att göra. Det säger Pär Eriksson som är folkhälsoepidemiolog på Region Kalmar län, det som innan årsskiftet var landstinget i Kalmar län.

– Det vet man, att det finns en stor ärftlighet i hjärtsjukdomar i både Norrland och i vissa delar av Finland, säger han.

Ärftlighet är inte den enda förklaringen och bilden är mer komplex än så, berättar Pär Eriksson.

– Bland annat har vi i dag högre överlevnadsgrad när det gäller vissa cancersjukdomar, vilket gör att andra dödsorsaker ökar, säger han.

Artikelbild

| Länet ligger över rikssnittet. I inlandskommunerna är ohälsan större än vid kusten, berättar Pär Eriksson.

Han menar att man därför får ta statistiken med en liten nypa salt.

Livsstilsfaktorer är direkt avgörande. Dessa är ofta kopplade till framför allt utbildningsgrad, säger Pär Eriksson.

– Generellt sett mår vi ganska bra i länet, det mäter vi årligen. Men det finns några områden där det blivit sämre. Men exempelvis rökning minskar i länet.

När det gäller alkoholkonsumtion och övervikt ligger länet något över den nationella kurvan, främst om man tittar på länets inland. Det kan påverka infarktfrekvensen.

– Vi vet att länets kvinnor ligger över rikssnittet när det gäller övervikt. Det positiva i det här är att det handlar om livsstilsfrågor och det är frågor som man kan påverka.

Stress är också en faktor som kan leda till infarkt. I den senaste folkhälsoundersökningen ser man att de som upplever stress blir allt fler och yngre.

Skillnader finns i länet, kustborna är mer hälsosamma än inlandskommunerna.

Pär Eriksson hoppas att regionen ska fatta beslut om så kallade "riktade hälsosamtal". Då kallar man hela åldersgrupper till hälsokontroll.

– Det viktiga efter det är att man får ett "åtgärdspaket" med en plan för hur man exempelvis ska sänka sitt kolesterol eller sluta att röka. Man vet att det är effektivt.

Totalt fick cirka 25 300 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige år 2017. Av dem dog knappt 5 900, vilket är en minskning med 400 jämfört med året innan. För att få perspektiv kan nämnas att siffran år 1987 var över 18.400 döda.