Förra veckan presenterades kandidater till nämnder och styrelser från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Westervikspartiet. Nu har även Sverigedemokraterna nominerat sina kandidater.

Kommunstyrelsen: Tommy Ivarsson. Ersättare: Dan Larsen

Barn- och utbildningsnämnden: Anne-Marie Norman. Ersättare: Daniel Johnsson.

Socialnämnden: Dan Larsen. Ersättare: Lage Henning.

Miljö- och byggnadsnämnden: Daniel Johnsson. Ersättare: Hans Wretelid.

Tjust Fastigheter AB: Daniel Johnsson.

Västerviks Bostads AB: Dan Larsen.

Västervik Miljö & Energi AB: Hans Wretelid.

Västervik Resort AB: Kerstin Hellström.

Demokratiberedningen: Lage Henning. Ersättare: Douglas Blomberg.

Den uppmärksamme kanske noterar att SD:s första namn till kommunfullmäktige, Bo Karlsson, inte finns med bland nomineringarna. Dan Larsen, gruppledare, förklarar varför.

– Bo har sitt stora engagemang i regionen, det här är hans eget val.

– Nu får vi se vad valberedningen säger, vi är den tredje största konstellationen så det ska bli spännande att se.