Hur Östersjön mår påverkar både Sverige, kustnära kommuner som Västervik och en skärgårdsbonde som Magnus Alvarsson, inleder Anders Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Kalmar län.

– Vi är alla beroende av Östersjön och som det ser ut nu är det världens mest förorenade innanhav.

Centerpartiet vill ha ändring på det. De föreslår ett system där det ska börja kosta att smutsa ner Östersjön.

– Det krävs ett internationellt samarbete för handel med utsläppsrätter, säger Anders Åkesson.

Länderna runt Östersjön skulle därför behöva betala om man inte lyckas minska sina utsläpp. Centerpartiet tycker att ett alternativ för Sverige skulle vara att investera i reningsverk i till exempel Baltikum, för att göra den totala effekten större.

– Det vi gör här hjälper inte hela Östersjön, säger Ingela Nilsson Nachtweij, riksdagskandidat för Centerpartiet.

1973 invigdes ett reningsverk i Västervik, det utvecklas hela tiden för att mäta sig med rådande standard. Även i Gamleby ska reningsverket byggas ut.

Om inte fungerande reningsverk hade funnits i Västerviks kommun hade havsvikarna kunnat se annorlunda ut.

– Det ser troligtvis bättre ut här än det gör utanför Ryssland. Men i havet blandas ju allt ihop, och det är därför man måste jobba över landgränserna.

Att östersjöarbetet ska prioriteras tycker även kommunpolitikern Conny Tyrberg. Skärgårdsstaden Västervik och Kalmar län skulle förlora sin attraktionskraft om Östersjön ruttnar bort. Han tror också att besöksnäringen i skärgården skulle minska.

För Magnus Alvarsson som både bor och arbetar i skärgården är föroreningen av havet en stor orosfaktor. Både fiske och lantbruket påverkas.

– För två år sen hade vi riktigt rekordfiske men efter det har det varit ett rejält dyk. Det kan bero både på hur havet mår och på väder, säger Magnus Alvarsson.

För att förbättra havsmiljön har Centerpartiet föreslagit att man ska investera 1,3 miljarder mer kronor än nuvarande regering gjort.

– Vi ser att priset på de negativa effekterna av övergödning ligger på ungefär 35 till 40 miljarder kronor per år.

Ingela Nilsson Nachtweij och Anders Åkesson vill göra verklighet av sina idéer efter valet.