Sedan en tid tillbaka ingår Västervik Framåt i ett omfattande samarbete med turistorganisationerna i Vimmerby och Visby där fokus ligger på att framhäva den turistregion som städerna delar. En utveckling av satsningen blir att Västervik Framåt, tillsammans med Vimmerbys och Visbys turistorganisationer, kommer att delta med monter på Almedalsveckan.

Niklas Lind, marknadsansvarig på Västervik Framåt, ser positivt på närvaron:

– Det är en spännande satsning som ger Västervik en chans att profilera sig ytterligare.

Lind berättar att man tillsammans med Vimmerby och Visby fått en klockren yta rätt nedanför Donners Plats. Fokuset kommer att ligga på mingel, säger Lind och fortsätter:

– Som ett steg i ledet på vår sommarsatsning "Sommarroadtrip" vill vi ytterligare sätta regionen på kartan bland press, media och makthavare. Det gäller att dra nytta av den stora skara makthavare som samlas under Almedalsveckan.

Västervik Framåt har uppmanat delar av det lokala näringslivet i Västervik att ta sig tid för att ge sig ut och delta på Almedalsveckan. Tanken är att montern som Västervik Framåt deltar i ska fungera som träffpunkt för företagare i regionen där kunskap och idéer ska kunna utbytas. Årets monter ses lite som ett pilotprojekt och ifall det visar sig gå bra hoppas man kunna satsa ytterligare nästa sommar.

– Vi hoppas på att regionen i framtiden ska kunna få sin egna plats på agendan under Almedalsveckan, säger Niklas Lind.