Både VT och Västervik Miljö och Energi har blivit uppmärksammade på att vattnet i Västervik just nu kan smaka annorlunda. Det tror man beror på så kallad "krattning" i sandfilter vid vattenreningsverket vid Hjorten. Det berättar Ruben Öberg som är VA-chef.

– En del av reningen sker i så kallade långsamma filter, det är stora bassänger med sand som vattnet rinner genom. De ska likna ett naturligt sandås. Ibland måste vi "kratta" dem, alltså röra om i sanden för att få större genomströmning av vatten. Det gör vi då i en bassäng, medan de andra är i drift, säger Öberg.

I sanden bildad en så kallad biohud av organiskt material, det virvlar upp och lämnar mer smak och lukt på vattnet.

– Det kan upplevas som att det smakar lite "mossaktigt". Men det är alls ingen fara att dricka vattnet. Vi håller ständigt koll på det här, bland annat eftersom vi för ett par år sedan fick vatten som smakade mycket. Vi följer utvecklingen nära och noggrant.

Den varma sommaren gör att den biologiska tillväxten är större än normalt, och man krattar därför filtren oftare.