Skillnaden mellan kvinnor och mäns inkomst- och tilläggspensioner har minskat, visar en granskning som Pensionsmyndigheten publicerade i början av december 2018. Anledningen till minskningen beror på att yngre generationer kvinnor har förvärvsarbetat i högre utsträckning än tidigare generationer kvinnor.

– Men det är fortfarande en bit kvar för kvinnorna, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

År 2017 var kvinnors totala pension som andel av männens i genomsnitt 68 procent.

– Anledningen till kvinnors lägre pension är att de deltidsarbetar, tar ut fler vård av barndagar och har generellt lägre löner jämfört med män.

Under barnets fyra första år får den förälder som tjänar minst så kallad pensionsrätt för barnår. Det är ett sätt att kompensera föräldrar för inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära.

– Det är en extrapeng till den med lägst inkomst.

För gifta eller registrerade partners kan den med högre inkomst överföra sin premiepension till den med lägre inkomst. Det är ett sätt att jämna ut den framtida pensionens storlek mellan varandra.

– Det är viktigt att prata om hur pensionen och den långsiktiga ekonomin ser ut. I slutändan kan det vara så att man står där med helt olika pensioner.

När man närmar sig pensionsåldern är det inte längre lika lätt att påverka sin pension.

– Det kan vara så att det år man har siktat in sig på att gå i pension inte fungerar ekonomiskt. Då kan ett års ytterligare arbete göra skillnad och då kanske det även finns möjlighet att spara pengar av sin lön.

Som blivande pensionär bör man ta sig en titt på återbetalningsskyddet i tjänstepensionen, tipsar Agneta Claesson.

– Kanske är det så att det inte längre finns anledning att ha kvar det. Du kanske numera lever själv och barnen som du tidigare behövde sörja för ekonomiskt kanske tjänar mer än vad du gör själv. Att inte ha ett återbetalningsskydd på pensionen gör att du själv får en högre pension och de så kallade valcentralerna för tjänstepensionsbolagen kan se hur det ser ut för just dig.

Den som har fyllt 65 år kan ha rätt till bostadstillägg. Det är ett tillägg till en lägre pension och en del av grundskyddet.

– Kolla upp din egen situation för att se om du har rätt till bostadstillägg, du gör det enkelt via pensionsmyndigheten.se, säger Agneta Claesson.