I februari gick två huvudskyddsombud på Skatteverket ut med en anmälan till Arbetsmiljöverket. Anledningen var enligt huvudskyddsombuden mångåriga problem med arbetsmiljön på Skatteverkets kontor i Västervik där det bland annat förekommit anonyma anklagelser och kränkningar. I januari begärde skyddsombuden ut en handlingsplan av arbetsgivaren men man ansåg att den inte var tillräckligt konkret. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Skatteverket den 22 mars och där framgick det bland annat att det förekommit kränkningar, att det funnits konflikter inom ledningsgruppen och att vissa ageranden gränsat till mobbing.

Nu har Arbetsmiljöverket förelagt Skatteverket i Västervik med ett vite på 50 000 kronor om man inte genomför vissa åtgärder. Det man ska göra är bland annat att undersöka arbetsförhållandena på Skatteverket för att se om det finns risker för ohälsa eller olycksfall. Utifrån resultatet av undersökningen ska man vidta åtgärder för att förebygga eventuella risker. Senast den 31 augusti ska man ha genomfört åtgärderna.

Michael Högback, regionchef för Skatteverket i södra landet där Västervik ingår, säger att de redan har börjat jobba med åtgärderna. Vissa har man redan en plan för.

– Vi behöver åtgärda det här, det arbetet pågår hela tiden.

Vad säger du om att skyddsombuden inte tyckte att era första åtgärder räckte till?

– Det är tråkigt att de inte tyckte att det var tillräckligt. Vi tar det till oss och förstärker. Vi ser allvarligt på det, det är alltid vår högsta prioritet med arbetsmiljön.