Det var förra vintern som Arbetsmiljöverket kopplades in av Skatteverkets huvudskyddsombud angående konflikter på Västervikskontoret. Efter en inspektion under våren ställde Arbetsmiljöverket krav på ett antal åtgärder. Senaste den 31 augusti skulle de vara genomförda.

Efter en uppföljning under hösten 2018 var inte Arbetsmiljöverket nöjt, och bestämde sig för att vända sig till förvaltningsrätten för att få ett vite på 50 000 kronor utdömt. Skatteverket försvarade sig, och pekade på att man startat ett antal åtgärder. Bland annat hade företagshälsovård kopplats in och gjort en kartläggning. Man anförde också att några åtgärder inte var möjliga att hinna klart med på den utsatta tiden.

Förvaltningsrätten konstaterar att Arbetsmiljöverkets föreläggande var korrekt, och att vite ska utdömas. Däremot sätts beloppet ner till 40 000 kronor.