I våras besökte Arbetsmiljöverket Skatteverkets kontor i Västervik på begäran av myndighetens huvudskyddsombud. Skälet var brister i ledning och organisation.

Skyddsombuden hävdade att förekommit problem med kränkningar, anonyma skrivelser och konflikter inom ledningsgruppen. Vid Arbetsmiljöverkets besök medgav man från myndigheten att det funnits oro inom ledningsgruppen, och att man behövde arbeta med kommunikation och bemötande på arbetsstället.

Efter besöket riktade Arbetsmiljöverket ett föreläggande mot Skatteverket. Åtgärderna sammanfattades i fyra punkter: De handlade bland annat om att kartlägga vilka krav som ställdes på olika medarbetare, och om resurserna var anpassade till kraven.

Senast den 31 augusti skulle en redovisning av arbetet göras, i annat fall hotade ett vite på 50 000 kronor.

– Vi har gjort en uppföljning. Där visade det sig att arbetet är påbörjat men att alla punkterna inte uppfyllts än, säger Anders Svärd, handläggare.

Därför har Arbetsmiljöverket ansökt om att vitet ska dömas ut. En ny underrättelse där Skatteverket ålagts att åtgärda de återstående punkterna har skrivits.

Michael Högback, regionskattechef, säger att Skatteverket och Arbetsmiljöverket haft olika syn på hur långt man kommit arbetet.

– Vi hade gjort en medarbetarenkät och en handlingsplan. Vi kommer att ta fram en riskanalys också. Vi tycker själva att vi har gjort saker i rätt ordning, men vi kommer att följa den nya underrättelse som Arbetsmiljöverket skrivit.