Vid den här tiden förra året var nivåerna i kommunens vattentäkter betydligt högre.

– Det ser inte jättepositivt ut inför den kommande sommarsäsongen, säger Ruben Öberg, VA-chef på Västervik miljö och energi.

I Västerviks kommun kommer vattnet från både sjöar som är yttäkter och från grundvattenmagasin.

– När det gäller grundvattnet ser det något ljusare ut än för nivåerna i yttäkterna. Där behövs en högre nivå för att vi ska kunna känna oss trygga.

I höstas kom inte den mängd nederbörd som behövs för att fylla förråden. Inte heller vintern har bjudit på tillräckligt med regn eller snö.

– Återhämtningen från förra årets torra sommar har i och för sig varit stadig, men långsam, vilket gör oss bekymrade.

Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är vattennivåerna för februari månad som presenterades i onsdags, normala eller under de normala i de små magasinen i hela landet. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i nästan hela landet. SGU skriver i sitt nyhetsbrev att det behövs mycket nederbörd under de närmaste månaderna för att nivåerna ska återgå till de normala. Att sommaren inte infaller tidigt är också av stor vikt. När växtligheten tar vid suger de upp det mesta av vattnet som inte hunnit rinna ut till sjöarna och ner till grundvattenmagasinen.

I slutet av januari rapporterade SVT att Sala kommun gått ut och rekommenderat invånarna att spara på vatten och i början av februari flaggade tekniska nämnden på Gotland att ett bevattningsförbud på ön kan börja gälla redan i början på april.

Även i Västerviks kommun kan ett tidigt bevattningsförbud börja gälla.

– Ja, det finns risk för det. I nuläget är det svårt att säga exakt tidpunkt. Vi avvaktar, men jag är klart oroad, säger Ruben Öberg.

Vad kan invånarna i Västerviks kommun göra?

– Vara medvetna om vattenförbrukningen i hemmen, till exempel korta duschar. Vi bör alla hjälpas åt att spara vatten året runt, säger Ruben Öberg.

En av åtgärderna från Västerviks miljö och energis sida är att lokalisera läckor i vattenledningarna runtom i kommunen. Det är 400 kilometer vattenledning som ligger nedgrävda.

– Att hitta läckor är svårt. Vi arbetar med att installera elektroniska vattenmätare. De gör att vi kan analysera och söka på onormala förbrukningsmängder, säger Ruben Öberg.

Västervik miljö och energi tar tacksamt emot tips från allmänheten om misstänkta läckor.

– Det är just vid brytningen vinter/vår som risken för rörbrott är stor.