I oktober 2018 godkände miljö- och byggnadsnämnden bygglovet som innebär att ett betydligt högre hus än dagens Centrumgården byggs. Flera boende i området överklagade lovet.

Ett par anför att de förlorar utsikt mot Tändstickan och Slottsholmen när det högre huset byggs. En annan grupp oroas av att få insyn från balkonger på det nya huset.

Länsstyrelsen valde dock att avslå överklagandena. I motivet till beslutet skriver länsstyrelsen att det nya huset följer detaljplanen, och att man följer syftet att det ska vara ett hus som inte stör områdets kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen håller med om att det blir en viss insyn från balkonger, men att det inte är mer än vad man får räkna med i detaljplanerat område. På samma sätt håller länsstyrelsen med om att några klagande förlorar en del av sin utsikt, men anser inte att det är en tillräckligt stor olägenhet för att säga nej till bygglov.