I flera av länets kommuner har det sedan i maj utlysts ett bevattningsförbud. I Västervik har det däremot inte införts något bevattningsförbud ännu:

– Vi ser redan nu sjunkande vattennivåer i kommunen och det är helt normalt för den årstid vi har, säger Ruben Öberg, VA-chef hos kommunen.

Öberg berättar att den rika nederbörd som drabbade området under våren har bidragit till att hålla en stabil vattennivå i kommunen. Däremot går det inte att utesluta ett bevattningsförbud senare i sommar. Förra sommaren utlystes ett bevattningsförbud i Västerviks kommun den 1:e juli och sträckte sig fram till den 25:e oktober.