Sedan tidigare har Brf Slottsholmen on Water fått bygglov för det flytande hotellet. Nu har länsstyrelsens vattenenhet granskat planerna ur vattensynpunkt.

Det flytande hotellet byggs på annat håll, men ska bogseras till sin plats i Västervik och förankras vid Slottsholmen. Pontonen kommer att ha en yta på 22 gånger 63 meter, och gå två meter ner i vattnet. Ovanpå pontonen läggs en huskropp med 35 hotellrum. Det flytande hotellet kommer att hållas på plats med 40 stycken betongankare som tillsammans väger 400 ton. Förankringarna kommer att hamna utanför fastigheten där hotellet ligger. Under arbetets gång med att få hotellet på plats kommer dykare att få se till att förankringarna inte hamnar på ledningar eller annat på havsbotten.

Länsstyrelsen har bland annat tittat på miljökonsekvenserna av det flytande hotellet. Den flytande byggnaden innebär att en yta på botten kommer att läggas i skugga. Det kan påverka djur- och växtliv negativt. Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att hotellet kommer att ligga nära en småbåtshamn, det är ett område som redan sedan tidigare är påverkat av mänsklig aktivitet. När man har gjort inventeringar i området har man inte heller hittat några sällsynta arter.

När sätter arbetet i gång?

I ansökan, som skickades in i februari, talas det om att det flytande hotellet ska komma till Västervik "troligen i maj, juni 2019".

Vi har sökt bostadsutvecklaren ALM Equity som driver projektet åt Brf Slottsholmen on Water. Vi fick beskedet att bolaget inte hade möjlighet att svara på frågor under torsdagen, men att man förhoppningsvis kunde återkomma under fredagen.