Båtlivet har ställts inför många miljöutmaningar på senare år. WSSW har kommit en bit på vägen när det gäller några av dem, men ordförande Olle Svernell säger att man inte hittat lösningar på allt.

– Vi får nog stipendiet för att vi påbörjat arbetet.

I nomineringen räknas en rad insatser upp. Klubben har en central anläggning för tömning av septitankar. Regler har införts för hur medlemmarna ska hantera miljöfarligt avfall. Flera insatser handlar om att komma bort från de giftiga båtbottenfärger. Där står föreningen, liksom andra båtklubbar inför utmaningar. Även de "miljövänliga" alternativen innehåller dioxiner, berättar Olle Svernell.

– I vattnet är det inget problem. Det är när båtarna kommer upp på land, och ska spolas och slipas som vi måste hitta lösningar, säger han.

En del i miljöarbetet är ett erfarenhetsutbyte med andra klubbar.

– WSS har också kommit långt i de här frågorna, säger Olle Svernell.