Det var på fredagen i vecka 33 som en av områdescheferna i äldreomsorgen fick veta att en sommarvikarie kunde vara minderårig.

– HR-avdelningen kontaktades omedelbart. På måndagen hade vi kontakt med den anställde som berättade uppgifterna ännu en gång, berättar Sofia Eldh, HR- och kommunikationschef på Västerviks kommun.

Personen ska ha använt ett nio år äldre syskons identitet, men var i själva verket i 15–16-årsåldern. Efter samtalet stängdes den anställde av från arbetet.

Artikelbild

| En vikarie i äldreomsorgen har uppgett oriktiga uppgifter om sin ålder och kan ha varit minderårig. Bilden är tagen från äldreomsorg i en annan del av landet.

I arbetsuppgifterna på äldreboendet ingår moment där man måste vara minst 18 år. Bland annat har personen haft en delegation som innebär att man administrerar tabletter.

– Innan man får den delegationen så genomgår man två tester. Ett skriftligt, och ett muntligt. Den anställde har klarat båda proverna, säger Sofia Eldh.

Medicindelegationen drogs in redan på fredagen när misstankarna blev kända. Socialförvaltningen gör nu en händelseanalys för att se om det är så att man bör göra en lex Maria-anmälan. Det ska göras som man tror att patientsäkerheten äventyrats.

Enligt uppgift till oss hade personen praktik under 2016 och fick sitt första vikariat under 2017. Om de nuvarande åldersuppgifterna stämmer så innebär det att personen ska ha kommit till äldreomsorgen som 12–13-åring.

Hur kunde Västerviks kommun missa att personen var så ung?

– Hen har haft ett svenskt personnummer, och vi har inte trott annat än att det var korrekt, säger Sofia Eldh.

Personen har kommit som invandrare till Sverige. Vid ankomsten ska ett dopcertifikat ha visats upp. Migrationsverket gjorde bedömningen att uppgifterna var korrekta och personen fick en svensk identitet.

Nu har har en märklig situation uppstått:

När kommunen varit i kontakt med Migrationsverket säger man där, att fram tills dess att en ansökan kommer in med handlingar som styrker ett nytt födelsedatum så gäller det gamla personnumret. Det betyder att personen i juridisk mening fortfarande är vuxen.

Det gör att kommunen till exempel inte kan använda sig av lagen om vård av unga om 15-åringen skulle vara i behov av hjälp.

– Vi har erbjudit stöd på frivillig väg, säger Sofia Eldh.

Anställningen hos kommunen har löpt ut nu.

Det har också framkommit att 15-åringens närmaste chef för en tid sedan fick veta att åldern inte stämde, men inte tog det vidare i organisationen.

För oss berättar den berörda chefen att den anställde berättat tidigare i somras att hen ljugit om sin ålder – 25 år stämde inte.

– Det hade kommit nya papper från hemlandet, och en ansökan om ändrat personnummer hade skickats in med åldern 19 år. Då skulle personen ändå vara vuxen.

I samtalet nämndes plötsligt ytterligare en ålder, 15–16 år.

– Jag frågade vad som gällde, och då sade man 19 år, berättar enhetschefen.

En äldre bekant till den anställde bekräftade bestämt att 19 år var rätt ålder. Enhetschefen säger också att den anställdes CV, och uppgifter i den personliga bakgrunden gjorde att en ålder på 15–16 år verkade vara orimlig.

– Hen skulle i så fall ha klarat sig själv i Sverige sedan tioårsåldern, och fått sitt första sommarjobb i en livsmedelsbutik i tolvårsåldern. Jag tänkte att det var en språkförbistring.

Uppgifterna om tveksamheten i ålder kom fram i semestertid. Många av arbetsledarens överordnade var på semester.

– I annat fall hade det varit lättare att bolla den här saken med mina chefer.

Hen berättar att den anställdes första vikariat i äldreomsorgen inte handlade om omvårdnad utan om städning och service.

– Vi har heller inte reagerat på att hen inte klarat av arbetsuppgifterna. Snarare tvärtom.