En anmälan rör utlämning av läkemedel. Tjänstemannen i fråga har inte kollat att det var rätt intagen som fick ut sitt läkemedel. Därav har det hamnat i fel händer och personuppgifter har i och med detta lämnats ut trots sekretesskydd. Anstalten har efter detta sett över sina rutiner och menar att det var ett misstag från tjänstemannens sida.

Den andra anmälan rör behandling av post, till en intagen, från landstinget. Posten har öppnats av vakthavande befäl som sedan nekat den intagna att ta med sig posten in på avdelningen. Det rörde ett psykologiskt utlåtande, något som inte går under reglerna för vad som får beslagtas av kriminalvården.