Under gårdagens dyktillbud, där tre ur räddningstjänstens personal fick problem under ytan utanför Gränsö, stötte ambulansen på problem under transporten till sjukhuset. Bron vid Stora Strömmen var uppe, och ambulansbilarna blev stillastående under en kort tid.

– Det stämmer, vi fastnade vid bron. Hur länge vi stod still vet jag inte, men det fick inga konsekvenser för patienterna, säger Melker Engström, ambulanschef i Västervik.

Vad har ni för rutiner när larm sker på Norrlandssidan av bron?

Artikelbild

| Under tisdagen var bron uppfälld när utryckningsfordon skulle passera, vilket bidrog till förseningar.

– Vi har tydliga rutiner för detta. Vi ska kontakta broväktaren vid utpassering, och de ska då hålla bron nere så att vi kan komma tillbaka. Vad som gick fel den här gången vet jag inte, säger Melker Engström.

Vad händer om bron skulle fastna?

– Skulle bron fastna i något läge har vi rutiner även för det. Vi har tillgång till båtar som kan ta oss över, även en ambulansbil i Gamleby som kan ta gamla vägen över Norrlandet finns tillgänglig.

Någon kommunikation innan första passering finns idag inte, meddelar ambulansen. Bron kan alltså vara uppe när utryckningsfordon ska passera bron på väg till en olycksplats. En av anledningarna till detta är att det inte alltid finns bemannad personal i hytten.

Anders Norell på Västerviks Miljö och Energi känner till att problem kan uppstå när akuta räddningsfordon måste passera bron.

– Akuta utryckningar kan vara ett problem för oss. Men får vi reda på att utryckningsfordon passerar ska vi självklart hålla bron nere, säger Anders Norell.

Broöppning vid Stora Strömmen sker fem gånger om dagen under perioden 1 maj – 30 september.