Han gjorde det utifrån två olyckor med anknytning till Kalmar län. 2017 inträffade en grundstötning utanför Oskarshamn, med ett oljeutsläpp som följd. Ett år senare inträffade en grundstötning utanför Stora Askö i norra Västerviks kommun.

Anders Åkesson ville veta vad som gjorts för ta vara på de rekommenadationer haverikommission kommit med efter olyckan utanför Oskarshamn. Bland annat efterlystes en tydligare ansvarsfödelning mellan olika myndigheter vid en olycka.

Den ansvarige ministern Tomas Eneroth har svarat: Han skriver att Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Sjöfartsverket har en dialog, och att de ska komma fram till överenskommelse för att säkerställa effektiva och säkra räddnings- och bärgningsinsatser. I slutet av april hade myndigheterna ett möte om hur man kan utveckla sin samverkan.