Insändare Den småskaliga, trivsamma trästaden i kombination med Astrid Lindgrens Näs och ALV bygger tillsammans Vimmerbys varumärke. Ett starkt varumärke, men varumärken måste vårdas.

Stadens centrum, den hemtrevliga trästaden, som ska locka både turister och inflyttare, har redan tillfogats en obotlig skada genom de nya husen i kvarteret Stören. Illa anpassat formspråk och materialval. Plastiga färgnyanser och själlösa fönster. Fyrkantiga rad- och förrådshus mitt i stan. Om stilbrott vore kriminellt, borde några sitta i fängelse nu.

Det nya byggprojektet i samma kvarter verkar bli etter värre. Att bara föreslå ett åttavåningars höghus tyder på en fullständig okänslighet för Vimmerbys varumärke från byggföretaget Aptare. Eller ett hus på sju plus ett på sex våningar. Man tänker osökt på Borlänge. Hemska tanke! Och hur väl rimmar den typen av hus med den av kommunfullmäktige antagna planen Vackra Vimmerby , som framhåller vikten av ”…småskalig trähusarkitektur … och att skapa en vacker och hemtrevlig miljö… ”.

Politikers trovärdighet och ett varumärkes värde kan fördärvas över en natt, men tar lång tid att bygga upp. Kunde den nya blågröna majoriteten i Stockholm, som första beslut, stoppa Nobelbygget på Blasieholmen, så bör den nya grönblå majoriteten i Vimmerby omedelbart kunna sätta stopp för planerna på höghus i kvarteret Stören.