Debatt Svar på debattartikeln ”Pinsamt låga ambitioner hos majoriteten” publierad den 26 augusti.

Vimmerby har unika förutsättningar med ett expansivt näringsliv inom olika branscher. Gjuteri, livsmedelsindustri, media/tryckeri och träindustri är framträdande kluster som tillsammans med besöksnäringens rekordår 2019 skapar livskvalité i vår bygd. Vi har också ett helt fantastiskt föreningsliv med kultur och idrott som ger livet guldkant och mening för många.

Vimmerby kommun har tio tätorter varav den medeltida staden Vimmerby är centralt placerad med en krans av nio fina orter runtom. Djursdala, Frödinge, Gullringen, Locknevi, Pelarne, Rumskulla, Storebro, Södra Vi och Tuna. Alla tio orternas utvecklingsgrupper samlas för erfarenhetsutbyte regelbundet av föreningen Hela Sverige ska leva Vimmerby som leder landsbygdsrådet. Här finns otroligt mycket unika möjligheter och samhällsutveckling sker överallt i god samverkan mellan kommun, föreningsliv och företag. Jag som kommunalråd deltar alltid på landsbygdsrådets möten. Arbetet med ALLAS Vimmerby rullar på under ledning av utvecklingsavdelningen.

Artikelbild

| Ombyggnaden av ishallen är ett av de projekt som kommunen investerat pengar i under året.

Vad händer i kommunen? Jo, nu ska vi bygga ut förskolan i Södra Vi med två avdelningar (detaljplan på gång) och bygga en ny förskola i Nybble. Vi ska sälja mark till Aptare som ska bygga 60 trygghetslägenheter och 25 bostadsrätter centralt i Vimmerby. Planerad byggstart är första halvåret 2020. Vimarhem upphandlar nu en byggnation på Pistolsmeden med 6 gruppbostäder och 27 lägenheter. Givetvis är allt tillgänglighetsanpassat. Nosshult förbereds nu för försäljning av tomter för flerbostadshus eller villor. Säljstart november 2019. Vårt fokus är att få fram fler bostäder så att Vimmerby kan växa.

Vi har haft en rekordsäsong inom besöksnäringen 2019 och många företag gör stora investeringar och nämnas kan Boklok, Ljunghälls, Åbro, STG, MIR, RM, Autolack, Orkla, Arla och Astrid Lindgrens Värld som bygger ut Pippi-miljön i samband med att Pippi fyller 75 år 2020. Totalt investeras cirka en miljard inom Vimmerby näringsliv. Kommunen kommer att investera 80 miljoner 2019 och 80 miljoner 2020.

I år har Kulturskolan renoverats för 8 miljoner, Ishallen för 13 miljoner och renovering av slöjdsalarna på Vimarskolan är beställt. Barkspåren vid VOK är fixade. Allvädersbanor i Södra Vi invigs i september. MTB-bana finns nu vid Mossebo. AL-skolans ytskikt är renoverade. Yxerns nya vattendom är på g. Bowlinghallen renoveras med ny kägelmaskin och nytt ytskikt på banorna.

Vi går dock mot ett underskott 2019 eftersom våra tre stora nämnder inte kommer att lyckas hålla budget. Prognosen för 2020 är tuff eftersom nämnderna äskade cirka 45 miljoner men utrymmet att fördela var bara 12 när KF fastställde rambudget i juni. Socialdemokraterna valde då att avstå från att delta i budgetbeslutet med motiveringen att de inte hade förmåga att lägga fram ett förslag på grund av den nationella budgeten som oppositionen i Sveriges Riksdag röstat igenom. Helen Nilsson har förklarat att S kommer att lägga fram sitt rambudgetförslag i form av en motion efter att Magdalena Andersson har lagt fram sitt budgetförslag. Vi välkomnar varmt förslaget från regeringen att införa kostnadsutjämningssystemet vilket enligt SKL skulle innebära cirka 5,8 miljoner för Vimmerby kommun 2020 och när vi fått regeringsbeslutet får vi direkt anpassa detaljbudgeten med dessa medel före budgetbeslutet tas i kommunfullmäktige i november 2019.

Socialdemokraterna har hittills valt en defensiv roll i Vimmerby. Vi inkluderar oppositionen mer och mer och hoppas att de vill delta och bidra. Oppositionsrådet har utökad tjänstgöring denna mandatperiod vilket ger oppositionen större möjlighet till inflytande. Vi vill att stora strategiska beslut ska kunna tas enigt. Moderaternas och Socialdemokraternas driftbudget för 2017 och 2018 stöttades av C. Vi yrkade på lite annan fördelning av investeringsbudgeten för att gynna landsbygden och göra ett bidrag till energiomställningen. Vi ville ha en satsning på fler förskoleplatser på landsbygden och mer förnybar energi i form av solel. Det kommer vi att förverkliga under denna mandatperiod.

Vi har ett enigt förslag till vision för hela Vimmerby som demokratiberedningens alla sex partier står bakom. Strategiskt och öppet möte för alla som vill komma och lämna synpunkter på förslaget till vision är planerat till den 3 oktober. Socialdemokraterna styrde Vimmerby med den förra alliansens vision 2015-2018.

Vi i C vill nu bjuda in Socialdemokraterna tillsammans med de andra två oppositionspartierna till ännu mer samarbete för att vi ska utveckla hela kommunen tillsammans.

Välkomna in i det arbetet. Vi har kavlat upp ärmarna och genomför det vi planerar och långsiktigt vill med Vimmerby. Vi märker att företag, föreningar och medborgare vill jobba tillsammans med kommunen för att öka attraktionskraften och göra Vimmerby kommun till en ännu bättre hembygd att bygga sitt drömliv i. Jag är tacksam för förtroendet att leda kommunstyrelsens arbete. Jag vill påminna om att utvecklings- och förbättringsarbete är ett lagarbete som vi måste göra tillsammans.