Vid årsskiftet ändrades reglerna för bostadstillägg, så att fler ska kunna få del av pengarna. Själva tumregeln för inkomstgränsen har höjts, från 15 000 kronor i månaden till 16 500 kronor efter skatt. Dessutom har hyrestaket lyfts till 7 000 kronor. Reglerna för hur inkomsten ska beräknas har också ändrats.

Vi vet inte hur många fler som kan få bostadstillägget nu, men det är tusentals. Dessutom får nästan alla ändrat bostadstillägg nu, eftersom det är fler ändringar som görs, säger Linda Nygren, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Det maximala bostadstillägget ligger nu på 6 540 kronor per månad, en dryg tusenlapp mer än tidigare. Men just så mycket är det få som får.

Del av pensionssystemet

Tillägget, som är en del av det allmänna pensionssystemet och inte ett vanligt bidrag, är inkomstprövat. Bostadstillägget är till för de pensionärer som har det sämst ställt och som inte har en förmögenhet större än ungefär 100 000, och är en del av grundskyddet i pensionssystemet, berättar Linda Nygren.

Nu är det runt 290 000 pensionärer som får del av det, men hur många som egentligen har rätt till tillägget är det ingen som vet säkert. Pensionsmyndigheten kallar det för "mörkertalet", och har i uppdrag att informera så att fler kan pröva om de har rätt till mer pengar.

Det är nämligen rätt komplicerat. För att räkna fram tillägget finns en rad olika regler, och den som ansöker om att få del av denna del av pensionssystemet får bereda sig på att både fylla i många uppgifter och skaffa fram flera olika underlag.

Det är jättekrångligt. Men en viss förenkling har gjorts nu, och vi får också ett handläggningssystem som kommer göra det lite enklare, säger Nygren.

Ändå är det många ansökningar som hakar upp sig i hanteringen på grund av att de är ofullständiga och som tar lång tid.

Ansök på nätet

Vårt budskap är att man ska göra ansökan via webben. Då får man bättre stöd för vilka underlag man måste skicka in.

Det finns också en möjlighet att testa sin rätt till tillägget genom att göra en preliminär beräkning. Då är det också lättare att se om det är värt mödan att skicka in en riktig ansökan.

Man kan göra den preliminära ansökan via vår webb, eller så kan man ringa till oss eller besöka oss, säger Linda Nygren.